نام ونام خانوادگی :  سید مهدی قاضی زاده


مدرک تحصیلی : سطح 4

 

گرایش: فقه و اصول


سمت : مسئول نهاد

 

شماره تماس: 07733336731

 

پست الکترونیک: iaub@nahad.ir

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.