نام ونام خانوادگی :  عباس عاشوری نژاد


مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

گرایش: ایران بعد از اسلام


سمت : دبیر هم اندیشی اساتید

 

شماره تماس: 09173719321

 

پست الکترونیک: ashoorinejad@yahoo.com

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.