لیست اخبار صفحه :7
تربیت، زمینه‌ساز پرورش استعدادهای درونی فرد است

تربیت، زمینه‌ساز پرورش استعدادهای درونی فرد است

مشاوره حوزه اجتماع و خانواده با بیان اینکه تربیت، زمینه‌ساز پرورش استعدادهای درونی فرد است، اظهار کرد: استعدادها در بطن و ذات وجودی افراد نهفته است و والدین و مربیان فقط شرایط و بستر رشد و پرورش آن را مهیا می‌کنند.